Informatie

Beschermingsbewind

Beschermingsbewind is bedoeld om de financiële belangen te behartigen van personen die daar vanwege hun lichamelijke of psychische toestand of vanwege sociale omstandigheden niet zelf toe in staat zijn.

Artikel 1:431 van het Burgerlijk Wetboek (BW)

“Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen, die hem als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren.”

De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van post, het betalen van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen. Alle post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een betaalrekening waarover alleen de bewindvoerder het beheer heeft. Wekelijks wordt een vast bedrag als ‘eigen budget’ overgeboekt op een aparte 'leefgeldrekening' van de cliënt. Beschermingsbewind is derhalve niet bedoeld om schulden te saneren.

De instelling van beschermingsbewind kan worden verzocht door de rechthebbende zelf, de echtgeno(o)t(e) of geregistreerde partner en bloedverwanten (in de rechte lijn en in de zijlijn tot de vierde graad). Beschermingsbewind kan ook worden aangevraagd door een voogd, een curator, een mentor of door het openbaar ministerie.

Meer informatie over beschermingsbewind kunt u vinden in de bijgesloten folder van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Hier vind u een uitgebreide beschrijving van “Curatele, bewind en mentorschap”.

Welke hulp wordt geboden

Op deze site vindt u informatie omtrent beschermingsbewind, de aanvraagprocedure en de tarieven. Voor meer informatie of voor een vrijblijvend gesprek kunt u telefonisch contact met ons opnemen, tel. 0475-402418.

Openingstijden

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 11.00 uur.