Procedure voor beschermingsbewind en mentorschap 

 

Beschermingsbewind

Kennismaken:  Na het eerste contact met Bewindvoerderskantoor Credura Financial Services nodigen wij u uit voor een gesprek om kennis te maken. Tijdens dit gesprek is er ruimte om uw verhaal te doen en worden wederzijds verwachtingen uitgesproken. Op basis van dit kennismakingsgesprek besluiten zowel u als Bewindvoerderskantoor Credura Financial Services of we samen verder gaan.

Intake:  Na het aanleveren van de basisgegevens met financieel overzicht vindt er een gesprek plaats op kantoor om  de mogelijkheden te bespreken en een plan van aanpak op te stellen.

Aanvraag kantonrechter:  Om in aanmerking te komen voor een beschermingsbewind moet een verzoek worden ingediend bij de Kantonrechter. Bij het indienen van een verzoekschrift kan Bewindvoerderskantoor Credura Financial Services u helpen. U kan de aanvraag zelf indienen, maar ook uw echtgenoot, geregistreerde partner, familie tot in de vierde graad, voogd, curator, mentor en de officier van justitie mogen dit doen. Hulpverleners kunnen niet zelf een verzoek indienen, maar wel een verzoek doen aan de officier van justitie om een verzoekschrift in te dienen.

Administratie opsturen:  Nadat het bewind is uitgesproken en de beschikking door Bewindvoerderskantoor Credura Financial Services is ontvangen kan alle administratie worden overhandigd of opgestuurd. Bewindvoerderskantoor Credura Financial Services zal alle nodige instanties op de hoogte brengen met het verzoek het correspondentieadres voor financiële post te wijzigen. Tegelijk zal er een beheerrekening en leefgeldrekening worden geopend zodat het inkomen hierop overgemaakt  kan worden en daarvan de vaste lasten betaald kunnen worden.

Budgetplan:  Bewindvoerderskantoor Credura Financial Services stelt een budgetplan op om te beoordelen of alle vaste lasten betaald kunnen worden. Wekelijks of maandelijks zal een bedrag worden overgemaakt  op uw leefgeldrekening waarvan boodschappen en eventuele extra uitgaven van gedaan kunnen worden.

Verantwoording aan kantonrechter:  Binnen enkele maanden na de uitspraak zal Bewindvoerderskantoor Credura Financial Services de boedelbeschrijving overleggen aan de kantonrechter. Deze boedelbeschrijving is een opgave van het inkomen, de vaste lasten, het vermogen en uw  eventuele schulden van het moment waarop het bewind is uitgesproken. Hierover moet Bewindvoerderskantoor Credura Financial Services jaarlijks rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter. U ontvangt indien wenselijk ook dit overzicht.

Einde beschermingsbewind: Het bewind wordt in het algemeen uitgesproken over alle gelden en goederen voor onbepaalde tijd. Dit betekent niet dat u nooit meer zelf de financiën kan gaan beheren. Indien u uw  financiën weer zelfstandig wil gaan beheren kan de kantonrechter gevraagd worden het bewind te beëindigen. De kantonrechter zal dan beoordelen of de oorzaken die aanleiding hebben gegeven tot de onderbewindstelling nog bestaan. Het bewind kan door de kantonrechter worden opgeheven wanneer dit niet meer het geval is. 

Inloggenonview

Welke hulp wordt geboden

Op deze site vindt u informatie omtrent beschermingsbewind, de aanvraagprocedure en de tarieven. Voor meer informatie of voor een vrijblijvend gesprek kunt u telefonisch contact met ons opnemen, tel. 0475-402418 / 06-37225688.

Openingstijden

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 12.00  uur.

b-there

credura

rtlz-de-barometer

B-There en Credura Financial Services B.V. (Beschermingsbewindkantoor) zijn te zien in het televisieprogramma
‘De Barometer’ op RTL Z.

De combinatie B-There / Credura Financial Services B.V. is te zien op onderstaande data:

Zondag 3 Oktober 2021 10.00 uur / Dinsdag 5 Oktober 2021 15.30 uur /
Donderdag 7 Oktober 2021 16.30 uur / Zaterdag 9 Oktober 2021 16.00 uur

nbbigecertificeerdeorganisatielogo1

rtl4-logo1

Lekker-in-je-vel1

Credura Financial Services is te zien bij Lekker in je vel.
Op 13 juni 2021 omstreeks 16.00  uur.

De herhaling wordt uitgezonden op 19 juni omstreeks 14.30  uur, wederom bij Lekker in je vel op RTL4.

Inloggenonview